Zapytanie ofertowe

Prosimy o przedstawienie oferty na indywidualną instalację oprogramownia proCONTROL w naszej infrastrukturze sieciowej.

Przewidywana liczba użytkowników*
Przewidywana liczba prowadzonych kart kontrolnych*

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Firma*
NIP*