Regulamin korzystania z wersji TestDrive

FUNKCJONALNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

  1. Wersja TestDrive programu proCONTROL jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.
  2. W ramach wersji TestDrive dostępne jest konto 1 użytkownika, który może zarejestrować maksymalnie 5 kart kontrolny.
  3. W ramach wersji TestDrive użytkownik może wprowadzić łącznie maksymalnie 1000 zapisów do wszystkich prowadzonych przez siebie kart kontrolnych.
  4. Użytkownik może dowolnie usuwać i tworzyć nowe karty kontrolny, pod warunkiem, że liczba jednocześnie istniejących kart kontrolnych nie przekracza 5.

DOSTĘPNOŚĆ

  1. Dostęp do wersji TestDrive upływa po 30-dniach od daty otrzymania danych logowania.
  2. W trakcie trwania dostępu do wersji TestDrive oraz w terminie 15 dni po zakończeniu okresu testowego użytkownik ma możliwość przeniesienia dotychczas wprowadzonych danych do wersji RentACard.
  3. Po upłynięciu 15 dniu od zakończenia okresu testowego i w przypadku niezakupienia wersji RentACard wprowadzone dane ulegają trwałemu usunięciu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma PRONOST nie może zagwarantować, że Oprogramowanie lub Witryny PRONOST będą zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Oprogramowania lub Witryn PRONOST może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Firma PRONOST nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.

Zarejestruj się

Aby dokonać rejestracji, wypełnij poniższy formularz:

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko*
Adres e-mail* (konieczne podanie firmowego adresu e-mail)
Telefon*
Opisz krótko charakter produkcji swojej firmy (np. występujące procesy technologiczne):
Do pomiaru jakich charakterystyk chcesz wykorzystać program proControl (np. wysokość zagniatania, masa komponentu, długość przewodu, średnica otworu):
Akceptuję warunki regulaminu korzystania z wersji TestDrive oraz politykę prywatności.