Regulamin korzystania z wersji RentACard

FUNKCJONALNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

  1. Wersja TestDrive programu proCONTROL jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.
  2. W ramach wersji TestDrive dostępne jest konto 1 użytkownika, który może zarejestrować maksymalnie 5 kart kontrolny.
  3. W ramach wersji TestDrive użytkownik może wprowadzić łącznie maksymalnie 1000 zapisów do wszystkich prowadzonych przez siebie kart kontrolnych.
  4. Użytkownik może dowolnie usuwać i tworzyć nowe karty kontrolne, pod warunkiem, że liczba jednocześnie istniejących kart kontrolnych nie przekracza 5.

DOSTĘPNOŚĆ

  1. Dostęp do wersji TestDrive upływa po 30-dniach od daty otrzymania danych logowania.
  2. W trakcie trwania dostępu do wersji TestDrive oraz w terminie 15 dni po zakończeniu okresu testowego użytkownik ma możliwość przeniesienia dotychczas wprowadzonych danych do wersji RentACard.
  3. Po upłynięciu 15 dniu od zakończenia okresu testowego i w przypadku niezakupienia wersji RentACard wprowadzone dane ulegają trwałemu usunięciu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma PRONOST nie może zagwarantować, że Oprogramowanie lub Witryny PRONOST będą zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Oprogramowania lub Witryn PRONOST może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Firma PRONOST nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.

RentACard – formularz zamówienia

Pozycja Cena netto* Ilość Wartość
Pakiet podstawowy
(15 kart kontrolnych, 3 użytkowników, 10 000 zapisów, opłata abonamentowa za 12 miesięcy)
brak danych brak danych brak danych
Dodatkowe pakiety
(15 kart kontrolnych, 3 użytkowników, 10 000 zapisów każdy, opłata abonamentowa za 12 miesięcy)
brak danych brak danych
Hosting na serwerze z gwarancją ciągłości działania
(1 hosting – max 5 pakietów, opłata abonamentowa za 12 miesięcy)
brak danych brak danych brak danych
RAZEM brak danych

Podaj dane do zamówienia:

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Firma*
NIP*
Akceptuję warunki regulaminu korzystania z wersji RentACard – zobacz regulamin.